Your address will show here +12 34 56 78

Formular de preînscriere în învățământul dual – Programul Școala de Carte și Meserii

Ţi-am dat opţiuni, dă-ne şansa să te cunoaştem. Contactează-ne la coordonatele afișate în secțiunea “Contact” sau poți opta pentru formularul de preînscriere online de mai jos

Datele elevului
Datele reprezentantului legal (părinte sau tutore)
Școala la care doriți să faceți înscrierea


Conform cerinţelor Legii nr. 190/2018 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociaţia Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Deutsch – Rumanische Industrie Und Handelskammer AHK („AHK România”), persoană juridică română, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti sub nr. 110/05.09.2002 are, în calitate de operator, obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră și/sau despre elevul pe care îl reprezentaţi.
AHK România va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele cu caracter personal oferite de dumneavoastră numai în scop educațional pentru organizarea programului de formare profesională Școala de Carte și Meserii. Aceste date pot fi comunicate exclusiv agenților economici implicați în programul de formare profesională sau unităților de învățământ partenere.


Conform Legii nr. 190/2018 și al Regulamentului European GDPR 679/201, beneficiaţi de drepturi cum sunt dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră sau pe elevul pe care îl reprezentaţi şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru o informare completă, vă invităm să accesați Politica de Securitate a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din secțiunea dedicată a site-ului AHK. Pentru exercitarea oricăror drepturi privind datele dumneavoastră personale, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul AHK România din str. Clucerului nr. 35, et. 2, sector 1, RO-011363 Bucureşti.


În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile specificate, elevul pe care îl reprezentaţi nu va putea fi informat de către AHK Romania despre programul de formare profesională Școala de Carte și Meserii. Vă rugăm să vă adresați agenților economici implicați în programul de formare profesională sau unităților de învățământ partenere.


Declar că am citit și înțeles informațiile de mai sus și, ca atare, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal oferite în prezentul formular, în condiţiile specificateNu sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în condiţiile specificate în prezentul formular.