info@massivedynamic.com +01 (414) 230 - 5550

Formular de preînscriere în învățământul dual

Ţi-am dat opţiuni, dă-ne şansa să te cunoaştem. Completează formularul de preînscriere la Şcoala de Carte şi Meserii

Datele reprezentantului legal
Școala la care doriți să faceți înscrierea
 
Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal oferite în prezentul formular

SUNT de acordNU sunt de acord

 
 

 

Despre prelucrarea datelor cu caracter personal oferite în prezentul formular

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Asociaţia Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană Deutsch – Rumanische Industrie Und Handelskammer AHK („AHK România”), persoană juridică română, înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor ţinut Judecătoria Sectorului 1, Bucureşti sub nr. 110/05.09.2002 are, în calitate de operator, obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră și/sau despre elevul pe care îl reprezentaţi.

AHK România va colecta, utiliza, prelucra și furniza datele cu caracter personal oferite de dumneavoastră numai în scop educațional pentru organizarea programului de formare profesională Școala de Carte și Meserii. Aceste date pot fi comunicate exclusiv agenților economici implicați în programul de formare profesională sau unităților de învățământ partenere.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc pe dumneavoastră sau pe elevul pe care îl reprezentaţi şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul AHK România din str. Clucerului nr. 35, et. 2, sector 1, RO-011363 Bucureşti.

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în condiţiile specificate, elevul pe care îl reprezentaţi nu va fi informat de către AHK Romania cu privire la programul de formare profesională Școala de Carte și Meserii. Vă puteți adresa direct agenților economici implicați în programul de formare profesională sau unităților de învățământ partenere.